Annons
Annons

12 Punkter till Fair Play

GOAL Fair Play är uppdelad i tolv punkter – sex punkter som beskriver hur man ska bete sig och sex punkter som tar upp vad man inte ska göra. Under varje punkt finns också en förklaring till varför man ska följa den aktuella punkten och vad man kan göra om man märker att någon i ens lag inte följer den.

1. Genom att följa reglerna

Hur följer du reglerna?

Att följa reglerna innebär att du följer fotbollens regelverk och respekterar domarens beslut. Se till att vara påläst om vilka regler som gäller och fråga andra om du behöver hjälp. Om du bryter mot spelets regler, är det bra om du kan erkänna det. Alla kan göra misstag, både du och domaren, och alla ska kunna respektera någon som agerar ärligt. Det är också viktigt att du inte protesterar mot domarens beslut – oavsett vad du tycker om det.

Varför ska du följa reglerna?

Det blir bra stämning på planen, alla tycker det är roligt med fotboll som spelas på ett rättvist och ärligt sätt.

Fundera på:

Hur känns det att få en fördel eller nackdel i en match på grund av att någon inte följt reglerna?

2. Genom att vara en bra vinnare och förlorare

Hur är du en bra vinnare och förlorare?

En bra vinnare visar ödmjukhet och respekt för motståndaren, hånar och förminskar inte andra. En bra vinnare ser allas prestation, inte bara sin egen och förstår att hela lagets insats räknas. En bra förlorare visar ödmjukhet och respekt mot motståndaren, och skyller inte ifrån sig, varken på medspelare eller domare. En bra förlorare försöker hitta positiva saker, och saker som du och laget kan förbättra.

Varför ska du vara en bra vinnare och förlorare?

Det skapar en positiv stämning för dig själv, inom det egna laget och för motståndarna. Du påverkar andra på det sätt du uppträder – om du är en bra vinnare, så blir andra också det.

Fundera på:

Hur brukar du uppträda när du vunnit eller förlorat?

3. Genom att bidra till positiv stämning

Hur du bidrar till positiv stämning?

Du kan påverka stämningen i ditt lag beroende på hur du uppträder. Det kan du göra genom att hälsa på alla i laget när du kommer till träning och match, undvika smågrupperingar, göra saker tillsammans utanför fotbollen, uppmärksamma om någon är utanför samt att följa de förhållningsregler ni har inom laget. Du kan bidra till en god stämning vid match genom att hälsa ordentligt på motståndare och domare samt vara positiv mot alla på planen. Glöm inte att tacka motståndare och domare efter matchen!

Varför ska du bidra till positiv stämning?

En bra stämning i gruppen medför att du och dina kompisar känner er trygga och trivs ihop. Känner du dig trygg i ditt lag vågar du ofta mer på planen och genom att våga lyckas och misslyckas utvecklas både du och ditt lag positivt.

Fundera på:

Hur kan du bidra till en positiv stämning i laget och vid match?

4. Ha ett uppmuntrande språk

Hur är ett uppmuntrande språk?

Du förmedlar mycket genom hur och vad du säger. Ett uppmuntrande språk kan vara att du berömmer dina lagkamrater eller att du är positiv i det du säger till andra, både på och utanför planen. Tänk på att det inte bara är vad du säger som påverkar andra, utan också hur du säger det.

Varför ska du ha ett uppmuntrande språk?

Det du säger påverkar andra. Genom att vara uppmuntrande och positiv i både ord och kroppsspråk höjer du dina lagkamraters självförtroende och du bidrar också till att stämningen blir bättre runt omkring dig.

Fundera på:

Hur gör du för att uppmuntra någon i laget?

5. Genom att låta alla vara med

Hur du får alla att känna sig delaktiga?

Du kan få alla att känna sig som en del av laget genom att hälsa på och prata med alla inför träning och match. Låt alla vara med i lek med boll inför träningar och se till att alla får passningar under övningar. För att alla ska känna sig delaktiga så försök undvika smågrupperingar som kan bidra till att någon hamnar utanför. Du blir bättre om du ställs inför nya utmaningar – vilket kan vara att träna med lagkompisar som du inte brukar öva med. Det är också bra att göra saker tillsammans i laget utanför fotbollen.

Varför ska alla få vara med?

Om du känner dig delaktig i en grupp eller ett lag så mår du bättre. En spelare som känner sig som en viktig del av laget, blir gladare, höjer stämningen och är beredd att kämpa mer för att det ska gå bra för laget.

Fundera på:

Vad gör du för att ingen ska känna sig utanför i ditt lag?

6. Genom att respektera olikheter

Hur du respekterar olikheter?

Alla är inte lika. Tänk så tråkigt om alla hade tänkt och tyckt precis likadant! Det viktiga är att acceptera att alla kan vara olika, och att alla har rätt att vara på sitt sätt, tänka, tro, känna och tycka olika – så länge inte åsikterna kränker en person eller grupp människor.

Varför ska du respektera olikheter?

Om du känner dig accepterad för den du är – hur du tänker, tror, pratar och beter dig, känner du dig trygg och trivs. Ofta kan du få nya synsätt och kompisar genom att lära känna någon som är olik dig själv.

Fundera på:

Vilka likheter och olikheter har du med dina lagkamrater? Kom på en likhet och en olikhet du har med varje lagkamrat!

7. Genom att inte fuska

Vad innebär fusk?

Fusk är att försöka nå sina mål med otillåtna metoder. Alla medvetna sätt att försöka bryta de regler som finns inom fotbollen, och vinna fördelar på andras bekostnad, är fusk. Fusk kan till exempel vara att trilla för lätt eller att slå in bollen i mål med handen. Dopning är också ett sätt att fuska.

Varför ska du inte fuska?

Reglerna är till för att följas. Fusk är otillåtet och kan leda till irritation på och utanför planen. Fusk avslöjas ofta och kan leda till bestraffning. Du utvecklas inte som fotbollsspelare genom att fuska.

Vad gör du om du märker att någon fuskar?

Under match är det domaren som dömer. Det viktigaste du kan göra är att inte fuska själv, och på så sätt visa att fusk inte är okej. Om du märker att någon i ditt lag fuskar, säg ifrån eller prata med en ledare.

Fundera på:

Hur agerar du när du märker att någon fuskar?

8. Genom att inte utöva fysiskt våld

Vad innebär det att utöva fysiskt våld?

Fysiskt våld kan t.ex. vara att knuffas, sparkas eller att slåss. Våld hör inte hemma någonstans i samhället, och såklart inte på fotbollsplanen heller.

Varför ska du inte utöva fysiskt våld?

Fotbollen har regler som säger att det är förbjudet att utöva fysiskt våld. Samhället har lagar som säger detsamma. Fysiskt våld skadar personen som blir utsatt, inte bara fysiskt utan också psykiskt.

Vad gör du om du märker att någon utövar fysiskt våld?

Visa att du inte tycker att det är okej, genom att t.ex. prata med en vuxen eller säga ifrån till den som utövar våldet. Du ska självklart inte hämnas med våld om du själv blir utsatt, varken på eller utanför planen.

Fundera på:

Vad gör du om du ser att någon blir utsatt för fysiskt våld?

9. Genom att inte frysa ut andra

Vad innebär utfrysning?

Utfrysning är en typ av kränkning som innebär att någon eller några medvetet gör så att någon annan blir ensam och inte får vara med i gemenskapen.

Varför ska du inte frysa ut andra?

Den person som blir utsatt för utfrysning blir såklart ledsen, sårad och känner sig osynlig i gruppen på grund av att någon eller några medvetet varit taskiga. Om det finns någon i laget som blir utfryst är ju inte alla delaktiga i lagets gemenskap. Då blir lagets prestation på planen ofta sämre.

Vad gör du om du märker att någon är utfryst?

Du kan göra små saker som kan göra stor skillnad för den som blivit utfryst. Säg hej nästa gång ni ses eller fråga om personen vill vara med när du ska göra något. Då visar du också övriga att du bryr dig om alla i laget. Berätta för någon vuxen om du själv eller någon annan blir utfryst.

Fundera på:

Vad gör du för att alla ska trivas i ditt lag?

10. Genom att inte använda ett negativt språk

Vad innebär det att använda ett negativt språk?

Ett negativ språkbruk kan innebära att du själv eller någon annan säger eller skriker saker mot någon så att personen känner sig ledsen, sårad eller mindre värd. Detta gäller inte bara när du vänder dig direkt till någon, utan kan också vara att du skriker något olämpligt när du t.ex. missar ett skott.

Varför ska du inte använda ett negativt språk?

Genom att säga negativa saker till dina medspelare kan de få sämre självförtroende som gör att de vågar ta för sig mindre både på och utanför planen. Negativa kommentarer mot motståndare eller domare är förbjudet och kan innebära att du blir varnad eller utvisad.

Vad gör du om du hör någon använda ett negativt språk?

Försök att säga till personen att sluta. Men det effektivaste sättet är att du själv är en förebild för andra och ger uppmuntrande kommentarer till andra.

Fundera på:

Vilka negativa kommentarer förekommer i ditt lag? Hur skulle ni kunna utrycka er istället?

11. Genom att inte diskriminera eller trakassera

Vad innebär det att diskriminera eller trakassera?

Diskriminering är när någon behandlas orättvist eller sämre än någon annan på grund av sitt kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, tro, identitet eller ålder (kallas diskrimineringsgrunder). Trakasserier betyder att behandla någon illa utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan t.ex. vara att flicklagen får sämre träningstider och material än pojklagen i föreningen. Trakasserier kan t.ex. vara att spelarna i de yngre lagen får höra kommentarer att de spelar som ”småglin”.

Varför ska du inte diskriminera eller trakassera?

Du bryter mot lagen. Genom att diskriminera eller trakassera andra visar du ett felaktigt beteende, som gör att människor i samhället känner sig ledsna, sårade eller mindre värda.

Vad gör du om du märker att någon diskriminerar eller trakasserar?

Precis som alla former av kränkningar är diskriminering och trakasserier väldigt allvarliga. Ta avstånd från diskriminering och trakasserier genom att t.ex. prata med en vuxen, säga ifrån till den som är taskig eller på andra sätt visa att du inte tycker det är okej.

Fundera på:

Har du själv sett eller upplevt trakasserier och diskriminering? På vilket sätt?

12. Genom att inte vara rasistisk

Vad innebär det att vara rasistisk?:

Rasism är tron på att det finns separata och biologiska typer av människor, kallade raser och att vissa av dessa raser skulle vara överlägsna andra. Att vara rasistisk innebär att behandla människor olika utifrån hur de ser ut eller vad de har för bakgrund som exempelvis hudfärg, kultur, vilket land man kommer ifrån eller om man tillhör en viss folkgrupp.

Varför ska du inte vara rasistisk?:

Du bryter mot lagen. Genom att vara rasistisk visar du ett felaktigt beteende som innebär att människor i samhället känner sig sårade, ledsna eller mindre värda.

Vad gör du om du märker att någon är rasistisk?:

Ta avstånd från rasism genom att t.ex. prata med en vuxen om vad du sett eller hört eller visa tydligt att du inte håller med den som har rasistiska åsikter.

Fundera på:

Har du hört någon uttrycka sig rasistiskt? Hur reagerade du då?

Pin It on Pinterest